Tradiční Tříkrálový průvod městem vyjde i v roce 2018 v sobotu 6. ledna. A stejně jako loni bude ozvláštněn velbloudy, na kterých Tři králové dojdou až k betlému. Vycházet se bude v 10 hodin od kostela sv. Jana a Pavla a Tři králové půjdou směrem na náměstí Svobody, kde na ně bude čekat živý betlém.

Současně s prvním dnem nového roku 2018 vyšli do ulic koledníci Tříkrálové sbírky. Ti mohou u vás zazvonit, popřejí vám šťastný nový rok, zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do zapečetěné pokladničky s logem Charitky Česká republika. Výtěžek z letošní sbírky bude určen na pomoc seniorům, lidem bez domova, matkám s dětmi v tísni nebo rodinám v tíživé situaci. S koledníky se můžete potkat až do 14. ledna 2018.