13 zrekonstuovaných vagónů, které představují vojenský ešalon, zastaví v září ve Frýdku-Místku. Návštěvníci budou moci obdivovat historické vlaky, které přepravily v letech 1918-1920 napříč Ruskem desetitisíce čs. legionářů. K vidění budou vozy polní pošty, těplušky, zdravotní, filmový, velitelský, štábní, obrněný, prodejní, krejčovský, kovářský, ubytovací a dva plošinové vozy. Ve všech vozech na návštěvníky bude čekat věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.

Vlak bude přístupný zdarma od úterý 18. do neděle 23. září. Ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin, o víkendu od 9.00 do 19.00 hodin.

O Legiovlaku:

Nejvýraznější součástí projektu Legie 100 je ambiciózní pouť Legiovlaku Českou republikou. Legiovlak je replikou legionářského vojenského ešalonu z let 1918-1920, s nímž se českoslovenští legionáři přesouvali bojem s bolševiky přes Rusko po Transsibiřské magistrále.

Myšlenka vytvořit toto pojízdné muzeum vznikla již v roce 2008. československá obec legionářská postupně nakoupila jedenáct vyřazených historických vagonů. Ze zbylých dvou vagonů jeden dlouhodobě zapůjčily české dráhy, a. s., a druhý, ve zrekonstruované podobě, dodaly Nadácia Milana Rastislava Štefánika a KHT Zvolen ze Slovenska. První tři zrekonstruované vagony byly představeny v roce 2013 na vojenském veletrhu IDET v Brně. Legiovlak, sestávající již z jedenácti vagonů, slavil úspěch v loňském roce, kdy jej v rámci jízdy po ČR navštívilo na 150 000 návštěvníků.

Dokončený Legiovlak, který 19. května 2015 vyrazil na svou několikaletou pouť po naší vlasti, obsahuje 13 vozů základní sestavy typů sloužících k různým činnostem, nezbytným pro zajištění přežití legionářů na Sibiři. Legiovlak se skládá z vozu polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, štábního, obrněného, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, filmového a dvou plošinových vozů. Ve všech vozech čeká na návštěvníky věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii čs. legií.


Legiovlak ukončí svou cestu v roce 2020, aby po oslavách 100. výročí vzniku samostatného státu připomněl i výročí boje o územní celistvost republiky ve válkách o Těšínsko a Slovensko a rovněž nelehkou anabázi československých legionářů z Ruska zpět do vlasti. Poznání, které přiváží Legiovlak, je určeno především nejmladší generaci, a proto je pozornost věnována zvláště školním exkurzím. Celá expozice je přístupná zdarma.