Podzim ve Frýdku-Místku bude již tradičně ve znamení komentovaných prohlídek. Hned první z nich bude věnovaná letošnímu výročí 100 let České republiky a následně se vydáme nejen po stopách textilek, ale i po stopách významných osobností Frýdku-Místku.

100 let ve Frýdku-Místku
V sobotu 22. září 2018 se na události roku 1918 podíváme z různých úhlů pohledu. Byl to rok, kdy zanikl jeden velký mnohonárodnostní stát a vzniklo několik malých mnohonárodnostních států, mezi nimi Československo. „Frýdek a Místek se tehdy jako dvě samostatná města staly jeho součástí, i když v případě Frýdku tomu mohlo být úplně jinak. A jak, to se zájemci dozví právě na naší komentované prohlídce,“ láká na akci ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná. Současně historik Petr Juřák, který dopolednem provede, připomene nejen události, které se odehrávaly ve Frýdku a Místku na přelomu října a listopadu 1918, ale také budovy a místa, kolem nichž před 100 lety lidé chodili a znali je. „Z náměstí v Místku se vydáme starou místeckou Nádražní ulicí přes řeku Ostravici do Frýdku a třidou Františka Josefa dojdeme i do míst, kde bývaly Římské lázně. Součástí bude rovněž návštěva Legiovlaku, který ve Frýdku-Místku bude k vidění od 18. září do 23. září,“ přibližuje trasu Konvičná.

Prohlídka začíná v 9.00 hodin na náměstí Svobody v Místku.

Po stopách textilek
Frýdek-Místek byl v minulosti ovlivněn textilním průmyslem. Vyrostly zde továrny a domy, které městu daly svou tvář. „Na tehdy periferních částech města byly postupně budovány jednotlivé textilní provozy, u frýdeckého nádraží např. vznikla tzv. tovární čtvrť, kde měli své podniky bratři Neumannové, Landsberger či Munk, na rozhraní Koloredova a Sviadnova postavil továrnu vídeňský podnikatel Lemberger, v Místku měli své provozy Czajanek, Elzer nebo Herliczka,“ přibližuje obsah prohlídky Táňa Melotíková z pořádajícího Turistického informačního centra Frýdek-Místek. Po stopách textilek mohou zájemci vyrazit rovněž v sobotu, tentokrát však 6. října, z místeckého náměstí Svobody v 9.00 hodin.

Tajemství frýdeckého hřbitova
Podzimní nálada a blížící Svátek zesnulých odhalí tajemství frýdeckého hřbitova. V sobotu 20. října se opět s historikem Petrem Juřákem vydáme za osobnostmi, které zasáhly do kulturního, společenského a ekonomického života Frýdku a Místku. Kromě nich si povykládáme o jeho vzniku. „Výstavbu hřbitova měl tenkrát na starosti stavitel Aulegk a hotový hřbitov měl předat městu k užívání 1. září 1893. Tento záměr ale vyvolal velkou nevoli mezi frýdeckými patrioty, kteří se rozhodli tento záměr zvrátit a zachovat pohřbívání u kostela sv. Jošta. Sepsali dokonce petici neboli Pamětní spis, který byl určen frýdecké městské radě, a podepsalo jej 158 osob mající volební právo ve Frýdku,“ přibližuje Petr Juřák, se kterým se sejdeme v sobotu v 16.00 hodin před hlavním vstupem na hřbitov.

 

Všechny komentované prohlídky se konají zdarma a za každého počasí.