Turistické informační centrum Frýdek≈Místek vytvořilo společně s partnery, poskytovateli služeb, nový produkt, kterým chce podpořit turistickou návštěvnost Frýdku-Místku.

Ve dnech 4.- 7. 10. 2018 se proto uskutečnila infocesta pro zástupce cestovních kanceláří a deníků z Polska, jejíž cílem bylo seznámit zástupce cestovních kanceláří a novináře s novým produktem města Frýdku-Místku "Objev 4 tajemství Frýdku≈Místku". Produkt rozšiřuje nabídku atraktivit a zážitků města a samozřejmě i turistické oblasti Beskydy-Valašsko a je zařazen rovněž do systému Beskydy Card. Jde o celodenní sérii komentovaných prohlídek a jedinečných zajímavostí určených pro individuální návštěvníky i skupiny, kdy účastníci mohou v jednom dni objevit 4 tajemná místa Frýdku-Místku.

„Nadšení pozvaných zástupců jsme předpokládali, jelikož zážitky, autentické příběhy, historie a gastronomie je to, co polské návštěvníky na cestování láká,“ říká Monika Konvičná, ředitelka Turistického informačního centra Frýdek-Místek a dodává, že TIC F≈M skupinu pečlivě akvizovalo pomocí zahraničního zastoupení Czechtourism ve Varšavě. „Skupina zástupců CK a deníků z Polska má zájem poznávat nové, méně známé turistické destinace než je Praha, Východní Morava, Olomouc, avšak se zážitkem. A to se nám, troufám si říci, podařilo představit,“ dodává Monika Konvičná.

„Nový produkt budeme dál komunikovat prostřednictvím informačních letáčků a krátkého videa u cílových skupin návštěvníků,“ informuje Nikola Laníková, pověřena řízením projektu, který byl podpořen z Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy Interreg V-A Česká republika – Polsko.

„Věříme, že jsme všichni společně, TIC F≈M i partneři projektu, v průběhu infocesty dokázali, že jsou další důvody, proč Frýdek-Místek, potažmo Beskydy, navštívit,“ dodává Nikola Laníková.

Infocestu realizovalo Turistické informační centrum Frýdek≈Místek za finanční podpory statutárního města Frýdek≈Místek.

Více informací k produktu najdete na webu www.visitfm.cz/tajemstvifm