31. ledna 2018 se seznam movitých a nemovitých národních kulturních památek České republiky rozrostl o dalších 19 objektů. A už rok se tak může bazilika minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku pyšnit zápisem v tomto seznamu.

Bazilika minor není ale jen národní kulturní památkou, ale i jedinou bazilikou v Moravskoslezském kraji, kterou v roce 1999 povýšil na baziliku papež Jan Pavel II. Ve svých útrobách skrývá kryptu, kde leží mumifikované ostatky poutníků, kteří utonuli v rozvodněné řece Ostravici během mariánské pouti, a také mnichům zdejší farnosti. V budoucnu je v plánu její zpřístupnění.

Baziliku minor je možné navštívit v rámci projektu Otevřené chrámy vždy od května do října, nebo v rámci Noci kostelů.