11. Bielsko-Biała v Euroregionu Beskydy. Čas seniorů, Bielsko-Biała v Euroregionu Beskydy. Mapa malého turisty

Městské turistické informační centrum  (Miejskie Centrum Informacji Turystycznej) v Bielsku-Białé vyhotovilo a vydalo průvodce s názvem: „Bielsko-Biała v Euroregionu Beskydy. Čas seniorů“, věnovaný starším osobám, které rády tráví volný čas aktivně a také mapu s názvem: „Bielsko-Biała v Euroregionu Beskydy. Mapa malého turisty“, která oslovuje nejmladší turisty a jejich rodiče. Obě publikace pokrývají celou oblast Euroregionu Beskydy a obsahují popis jeho atrakcí, nejzajímavějších z hlediska seniorů a dětí. Vydané materiály jsou dostupné zdarma, mj. v  sídle centra, adresa: Plac Ratuszowy 4 v Bielsku-Białé a také v Beskydském informačním centru ve Frýdku-Místku.

Mikroprojekt spolufinancovaný  z prostředků Evropského Fondu pro Regionální Rozvoj v rámci Programu Interreg V-A Česká republika-Polsko a státním rozpočtem prostřednictvím Euroregionu Beskydy.

Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, p. o. je partnerem projektu.

 
 

10. Frýdek-Místek na kole II.

Tento projekt navázal na projekt Frýdkem-Místkem na kole z roku 2010, kde byly vytipovány, označeny a zmapovány cyklookruhy ve FM. V rámci projektu FM na kole II. byl realizován 2. Ročník preventivně sportovní akce, která se konala na Olešné za podpory partnerů z Polska, ale také bezpečnostních složek.

Cílem projektu je podpořit cykloturistiku v příhraniční oblasti Beskyd, nabídnout možnosti trávení dovolené a volného času ve Frýdku-Místku a působit preventivně nejen na mládež a děti, ale i dospělé. Turisté z Polska, které žijí v těsné blízkosti destinace Beskyd, patří mezi cílovou skupinu lidí, které bychom do Frýdku-Místku chtěli nalákat kvalitní nabídkou služeb nebo právě bezpečnými cyklotrasami.

Výstupem projektu je tištěný materiál o rekreační zóně Olešná, který byl vytvořen také v polské jazykové mutaci a byl distribuován prostřednictvím informačního centra v Bielsko-Biale také na polském území.

Realizace projektu: květen 2015 - červen 2015

 

9. Zažij, poznej, vyzkoušej… Beskydy

Cílem projektu je nabídnout ucelenou nabídku možností trávení dovolené a volného času v turistické oblasti Beskydy-Valašsko, a to zejména zahraničním turistům z Polska, které leží v těsné blízkosti a je tím pádem snadno dostupná i pro jednodenní výlety. Tištěný materiál s vloženou mapou vytvořen také v polské jazykové mutaci byl distribuován prostřednictvím informačního centra v Bielsko-Biale také na polském území. Materiál je určen především pro rodiny s dětmi - motivace k trávení volného času sportem a návštěvou zajímavých míst a pro informační centra a subjekty působící v cestovním ruchu - získají propagační materiál pro efektivnější turistickou nabídku a marketing.

Polský partner tak získal ucelený materiál o Beskydech pro své návštěvníky, kteří mají zájem navštívit ČR a nemají informace o možnostech trávení volného času u nás. Projekty umožňují spolupráci a komunikaci s polskými partnery, což nejen vzájemné vztahy prohlubuje, ale napomáhá navazovat nové kontakty v oblasti cestovního ruchu.

Realizace projektu: srpen 2014 - prosinec 2014


 

8. Lyžování v Beskydech

Projekt propaguje 32 lyžařských areálů v části Moravskoselzských Beskydech jak na území České republik a na území Polska v části Euroregionu Beskidy Popularizuje zimní sporty nejen pro lyžaře, ale také pro rodiny s dětmi, zájemce o běžky, snowboard apod.

V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky www.lyzovanivbeskydech.cz  a www.skibeskidy.pl  a tištěný propagační materiál. Tyto výstupy slouží jako zdroje užitečných informací při plánování zimních výletů. Webové stránky i propagační brožury jsou jak v českém, tak polském jazyce, čímž podporují návštěvnost domácích i zahraničních turistů na obou stranách.

Realizace projektu: květen 2014 - září 2014

 

7. Turistický průvodce pro děti a mládež

Projekt pn. „Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy. Przewodnik turystyczny dla dzieci i młodzieży". współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w 10 % z Budżetu Państwa, w 5% ze środków własnych.
Miejskie Centrum Informacji Turystycznej w Bielsku-Białej w ramach projektu opracowało i wydało 15 tysięcy egzemplarzy przewodnika turystycznego dla dzieci i młodzieży z atrakcjami Euroregionu Beskidy. W środku publikacji znajduje się komplet pocztówek-kolorowanek oraz naklejki. Wydany przewodnik jest bezpłatny , dostępny m.in. w siedzibie centrum informacji przy Placu Ratuszowym 4. Serdecznie zapraszamy.


 

6. Poznávejte Beskydy na obou stranách

Beskydské informační centrum Frýdek-Místek, příspěvková organizace získala dotaci na spolufinancování z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 na projekt Poznávej Beskydy na obou stranách hranice. Partnerskou organizací tohoto záměru je Bielsko-Bialski Osródek Sportu a Rekreacji v Polsku. Záměrem tohoto projektu je zvýšit přitažlivost české a polské části Euroregionu Beskydy, jak pro tuzemské, tak i pro zahraniční turisty, dále však i pro jejich obyvatele, širokou veřejnost a především pro děti a mládež. Projekt chce využít regionálních originalit a charakteristik, ať už se jedná o přírodní krásy, atraktivity či zajímavá místa. Skládá se z několika aktivit, které se budou v roce 2012 a v roce 2013 opakovat.

A co je náplní projektu „Poznávej Beskydy na obou stranách hranice"? Budete mít možnost poznat nejkrásnější vrcholy a atraktivity v Beskydech, jak na české, tak na polské straně. Vy všichni se můžete zúčastnit soutěže o zajímavý příběh z návštěvy vrcholu nebo atraktivity, nadšení fotografové mohou zachytit atmosféru navštíveného vrcholu nebo atraktivity prostřednictvím fotek, které budou uveřejňovány na stránkách Beskydského informačního centra, a poté i vyhodnoceny.

Cílem projektu krom již dříve zmiňovaných bude využití potenciálu regionálních zvláštností a jedinečností, posílení ekonomického rozvoje a významu cestovního ruchu, nasměrování zájmu mladé generace k trávení volného času v přírodě, prohloubení spolupráce mezi institucemi a podnikatelskými subjekty a mnoho dalších.

V rámci projektu byly vytvořeny webové stránky www.poznavej.beskydy.com a tištěné propagační materiály. Oboje slouží jako zdroj informací a tipů na výlety, zpracovány jsou v české a polské jazykovém mutaci.

Realizace projektu: květen 2012 - říjen 2013

 5.Kulinářské dědictví

„Polsko-česká přehlídka Kulinářské dědictví – kultivováním tradic pohraniční oblasti" je zaměřená na Kroužky vesnických domácích hospodyněk, sdružení, zástupců z České republiky a individuální osoby z území bielského okresu a polsko-českého pohraničí, které na svém území zachovávají kulinářské tradice tohoto regionu. Je to příležitost, aby představili svá jídla a vyměnili si informace týkající se tohoto rozsahu. Vydaná brožura v polsko-české verzi, která obsahuje recepty polské a české kuchyně, bude zaměřená na odběratele na obou stranách hranice. Tento informační zdroj zpřístupněný obyvatelům pohraničí umožní vzájemné poznání kulinářského dědictví obou regionů. Účast na přehlídce přispěje k integraci společenství na obou stranách hranice a navázání interpersonálních vztahů.

Využítí výstupů projektu (přehlídka, publikace, reportáž zveřejněná na internetu) přispěje k dosažení společných cílů tj. obohacení svých vědomostí prostřednictvím výměny zkušeností a informací týkajících se tradičních regionálních jídel polsko-českého pohraničí a zachování těchto vědomostí v budoucích generacích. Vystoupení regionálních souborů z Polska a z České republiky budou obohacovat kulturní rozměr této přehlídky.

Beskydské informační centrum ve Frýdku-Místku – partner projektu. Jeho role bude spočívat v zapojení se do přípravy a realizace projektu prostřednictvím účastí 2 skupin z České republiky na přehlídce, vystoupení regionálního souboru a zajíštění dopravy, a také konzultacích týkajících se věcného obsahu vydané publikace.
4. Porovnání turistického pohybu v Bielsku-Białé a ve Frýdku-Místku - hlášení z marketingového výzkumu
Města Bielsko-Biała a Frýdek-Místek partnerskou smlouvu podepsala 14. července 1999. Za uvedených 11 let obě města uskutečnila řadu společných projektů. Jedním z posledních byl výzkum cestovního ruchu. Výzkum spočíval v realizaci anketového šetření technikou PAPI (osobní rozhovory s využitím papírového dotazníku). Výzkumu se ujali proškolení specialisté a byl prováděn ve dvou obdobích: první proběhl v březnu, druhý na přelomu července a srpna.

 

3. Beskydské rekordy

Beskydské informační centrum pořádá již pátým rokem tradiční seriál letních akcí pod názvem Beskydské Veseléto www.veseleto.cz, které jsou zaměřeny na všechny věkové kategorie obyvatel a návštěvníků, kteří tráví letní prázdniny ve městě Frýdek-Místek. Návštěvnost těchto akcí je 2000 – 4000 návštěvníků na akci a podle druhu akce. Do nabídky programu BVL jsme jako novinku zařadili akci s názvem „Beskydské rekordy“, které jsou charakteristické svým programem, kdy po celou dobu konání probíhají soutěže pro děti a dospělé, pohádkový a hudební program (divadelní představení – několik vstupů s cílem vtáhnout děti do děje), ukázky a prodej lidových řemesel, hudební vystoupení a lidová zábava, občerstvení po celý den. Cíl akce Beskydské rekordy: je společně s návštěvníky akce překonat ustanovený rekord partnerského města Turzovka (SK), zapsaný ve Slovenské knize a pokus o zápis do České knihy rekordů. Rekord spočívá ve štafetovém skládání maxi puzzle na čas štafetovým způsobem. Hlavním mottem je uskutečnění pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů (GKSR) a České knihy rekordů v organizování co největšího počtu účastníků, kteří budou štafetovým způsobem nepřetržitě za sebou skládat připravený obraz formou maxi puzzle podle skládacího plánu 77 mm x 77mm políček o celkovém rozměru 510 cm x 240 cm s počtem 2010 částí. Rekord bude vytvořený celkovým počtem zúčastněných osob resp. správně umístěných částí skládačky maxi puzzle a celkovým časem trvání štafety.

Realizace projektu: květen - září 2010

 

 „TENTO MIKROPROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ, Z PROSTŘEDKŮ FONDU MIKROPROJEKTŮ SPRAVOVANÉHO REGIONEM BÍLÉ KARPATY“

 

2. Projekt Frýdkem-Místkem na kole

Ve Frýdku-Místku a jeho okolí jsou ideální podmínky pro cykloturistiku ve formě rekreačních tras pro rodiny s dětmi. Tyto cyklotrasy jsou dobrou příležitostí pro aktivní odpočinek obyvatel Frýdku-Místku a jeho nejbližšího okolí včetně našich polských sousedů, kteří jsou na prvním místě v žebříčku návštěvnosti našeho regionu. Klíčovým předmětem projektu bylo, ve spolupráci s polským partnerem, rozšíření nabídky cykloturistiky ve městě F-M a okolí, které je návštěvníkům z Polska hodně blízké ať již vzdálenosti tak známosti místa. Doplnění směrového a informačního značení, jenž propojil stávající rekreační cyklotrasy, došlo ke vzniku čtyř cyklookruhů se zastávkami u zajímavých atraktivit. Tyto tematické okruhy jsou vedeny přes přilehlé obce Frýdku-Místku ( Chlebovice, Palkovice, Skalice, Lískovec, Panské Nové Dvory, Staré město, Dobrá) a městem samotným. Pro jednoduchou orientaci jsou okruhy označeny barvami a vlastními názvy ( viz náhled níže). Součástí tematických okruhů jsouinformační tabule s mapovými podklady a legendou v české, polské a anglické mutaci. Pro usnadnění orientace v terénu na cyklotrase a poskytnutí informací o zajímavých místech na trase, jsou vydány propagační materiály tištěné ve třech jazykových mutacích, a které jsou k dispozici v informačních centrech na české i polské straně. Součástí projektu je také vydání propagačního tištěného materiálu "Zajímavosti Frýdku-Místku a okolí ". Cílem vydání materiálu bylo poskytnout návštěvníkům ucelené informace o zajímavostech Frýdku-Místku a jeho nejbližšího okolí také v českém, polském, anglickém a německém jazyce a to nejen na cyklotrasách, ale i mimo ně a informovat tak o dalších příležitostech k cestování a poznávání.

Samostatnou aktivitou obou projektů bude uspořádání FAMTRIPU za účelem prezentace obou projektů pro naše polské partnery, jehož cílem bude seznámení zástupců z řad IC, CK a médií s výstupy projektů. Tito pak budou své poznatky prezentovat příslušným médiím v Polsku.
Projekty jsou souběžně realizovány v období od jara 2009 až do jara 2010, kdy budou dokončeny.
Propagační materiály jsou k dostání na všech pobočkách Beskydského informačního centra a jsou neprodejné.

Realizace: červen 2009- květen 2010

 

1. Projekt Lysá hora královna Moravskoslezských Beskyd


Hlavním výstupem projektu bylo vydání informační brožury Lysá hora Královna Moravskoslezských Beskyd, což je první ucelený propagační materiál, který kompletně informuje návštěvníky o nejzajímavějších atraktivitách této lokality a poskytuje nejpotřebnějších informace. Vznikem této ucelené informační brožury Beskydské informační centrum, Frýdek-Místek lépe prezentuje Lysou horu a její okolí, jako region pro ideálně strávenou dovolenou a jako místo, kde se stále něco děje. Tuto brožuru vhodně doplňují dvě samostatná leporela zaměřená na pěší a cyklo turistiku. Všechny již zmíněné propagační materiály jsou vydány v jazykových mutacích polština, angličtina a němčina.

Realizace: červen 2009 – červen 2010