Návštěvníci frýdeckého zámku se před koncem roku dočkali znovuotevření expozice o historii, etnografii a přírodě v Beskydech. Nejrozsáhlejší rekonstrukce od roku 1981 přinesla nové exponáty, komfortnější zázemí a moderní prvky.

Ideou celé expozice je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti, jak příroda působila na lidský život a způsob obživy a naopak. Expozice je koncipována tak, že návštěvníka provází stejným způsobem, jakým lidé do hor míří - od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z naší historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

Nové interaktivní prvky mají navíc povzbudit zájem návštěvníků o expozici, kdy si mohou vyzkoušet prostřednictvím dotykových obrazovek například rozeznávat zvuky zvířat a dozví se i spoustu zajímavých informací o vystavovaných exponátech.