Od podzimu loňského roku se můžete vydat za polozapomenutou a povětšinou temnou historií ve spojení s lidskými příběhy, které jsou neodmyslitelně spjaty s Frýdkem-Místkem. Za projektem Zmizelé město stojí autorská dvojice Lukáš Horký a Jaroslav Kocinec.

Cílem autorů je vybudovat síť informačních cedulí, které se časem propojí do uceleného městského okruhu, a do kterého chtějí zapojit také širokou veřejnost. Pokud tedy máte ve svém okolí někoho se zajímavým příběhem provázaným s Frýdkem-Místkem, neváhejte se o tyto cenné informace podělit. I vy se tak můžete stát součástí projektu Zmizelé město a pomyslně se zapsat do vzniku další kulturně-historické platfomy.

První zastavení od podzimu najdete na ulici Revoluční s názvem Židovské památky dokládající existenci Židovské synagogy, která se nachází pouhých pár desítek metrů od místa, kde v noci z 13. na 14. června 1939 lehla popelem. Druhé zastavení chtějí autoři představit ještě v průběhu jara, které představí osobnost Jaroslava Čermáka, architekta, který ovlivnil tvář Frýdku-Místku a jeho okolí. Připomínka bude věnována u tzv. Čermákovy vily na ulici Palackého v Místku.

Informace k jednotlivým zastavením najdete na webu www.zmizelemesto.cz