V sadech Bedřicha Smetany vyrostlo obří broukoviště. Toto zpestření v parku má nejen ekologickou, ale i osvětovou funkci. Tak vyrazte pozorovat a objevovat přírodu.

Broukoviště vzniklo z několika kmenů pokácených odumírajících starých líp a špalků, které byly zapuštěny do země. Ty nyní slouží jako útočiště nejen různým druhům hmyzu, ale také hub a rostlin. Svůj úkryt by v něm mohly najít i ještěrky, slepýši nebo dokonce drobní zpěvní ptáci.

Broukoviště najdete poblíž dětského hřiště v parku u řeky Ostravice. Prosíme tak všechny, abyste na kmeny a špalky nevstupovali, nejedná se o dětský herní prvek. Nechme toto místo přírodě.