Voda z pramene v Hájku, které mnozí přisuzují zázračné účinky a nabírají si ji do láhví domů, postupně přestala z upraveného rezervoáru vytékat. V současné době se statutární město Frýdek-Místek s Římskokatolickou farností Frýdek a ve spolupráci s hydrogeologem snaží zjistit příčinu a obnovit jímání vody.

Mikrobiologický a biologický rozbor vody vytékající z plastového potrubí, které ústí pod rezervoárem, ukázal, že voda není pitná. Ve vzorku, odebraného dne 21. 7. 2015, bylo zjištěno znečištění vody koliformními bakteriemi a bakterií Escherichia coli.
Upozorňujeme občany, že voda v současné době není pitná a neměli by ji proto požívat.

Zdroj: Jana Matějíková, Magistrát města Frýdku-Místku