Poznejte společně s Beskydským informačním centrem Frýdek-Místek, p. o. historii frýdeckomísteckých textilek, které měly velký vliv na architekturu Frýdku a Místku, kdy v průběhu 19. století byly v periferních částech města postupně budovány jednotlivé textilní provozy.

Novinková akce v rámci série komentovaných prohlídek s názvem Den s průvodcem se uskuteční v sobotu 30. května 2015. Sraz bude v 9.00 hodin na náměstí Svobody v Místku a odtud se vydáme za architekturou Frýdku-Místku, kterou ovlivnil rozvoj textilního průmyslu.

S historikem zavítáme například k frýdeckému nádraží, kde vznikla tzv. tovární čtvrť, kde měli své podniky bratři Neumannové, Landsberger či Munk, na rozhraní Koloredova a Sviadnova, kde postavil továrnu vídeňský podnikatel Lemberger či do Místku, kde připomeneme provozy pánů Czajanka, Elzera nebo Herliczky.

Prohlídka se koná zdarma, je však jak časově, tak délkou náročnější než ostatní prohlídky. V případě velmi nepříznivého počasí se akce nekoná. Sledujte proto webové stránky Beskydského informačního centra Frýdek-Místek www.beskydy.com.