Statutární město Frýdek-Místek se zapojí do celosvětově pořádaných kampaní zaměřených na boj proti chudobě. Při této příležitosti uspořádá již tradiční „Týden chudoby“, který nabídne zajímavý program pro širokou veřejnost i pro osoby zasažené chudobou.

Týden chudoby se uskuteční od 12. - 15. října v různých objektech a lokalitách města. Program bude zahájen v pondělí v 10 hodin bohoslužbou v kostele sv. Jakuba v Místku. Centrum Adra ve Frýdku připravilo pro sociálně slabé občany již tradiční bezplatné stříhání, které nabídne od 9 do 12 hodin. V pravé poledne bude sociálně potřebným za účasti primátora na Antoníčkově náměstí v Místku rozdávána teplá polévka a hygienické balíčky. Chybět zde nebude ani prezentace místních středisek zaměřených na pomoc sociálně slabým občanům, které ve svých stáncích budou mimo jiné nabízet výrobky a koláčky, které vytvořili a upekli jejich klienti. Veřejnost je v pondělí v 17 hodin zvána také do Modrého salónku městské knihovny na přednášku sociologa Štěpána Ripky na téma „Jak skoncovat s bezdomovectvím“.

V úterý od 19 je připraveno promítání filmu Láska v hrobě v kině Vlast, a to za symbolické vstupné - jeden pár ponožek. Pro studenty středních škol jsou v pondělí, úterý a ve středu připraveny besedy a diskuze s poskytovateli sociálních služeb o chudobě a možnostech, jak s ní bojovat. Týden chudoby bude uzavřen ve čtvrtek v areálu Sokolík, kde je od 15 hodin na programu turnaj v šipkách pro uživatele azylových domů a večerní program s posezením u ohně, ke kterému je zvána i veřejnost.

Chudoba je všeobecně spojována s nedostatkem peněz a potravin a již dávno není problémem jen zemí třetího světa, ale zasahuje i vyspělé evropské země. U nás chudoba neohrožuje člověka na životě, nicméně její dopady můžeme vysledovat i v našem městě, a to například ve spojitosti s bezdomovectvím. Podle posledních zjištění se ve městě pohybuje více než 300 lidí bez domova.

Týden chudoby pořádá Statutární město Frýdek-Místek ve spolupráci s místními středisky organizací ADRA, Slezská diakonie, Český červený kříž a Knihovna Frýdek-Místek. Záštitu nad akcí převzal primátor města Michal Pobucký.

Zdroj: Jana Matějíková, Magistrát města Frýdku-Místku