Koncert k výročí založení souborů lidových písní a tanců Ostravica a Valašský Vojvoda.

21. listopadu 2015 v 18 hodin v kině Petra Bezruče ve Frýdku-Místku.

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda Kozlovice
Před 120-ti lety kozlovičtí tanečníci vystoupili s Válkovou cimbálovou muzikou z Kunčic p. O. na Národopisné výstavě českoslovanské v Praze. Odborným garantem byl hudební skladatel Leoš Janáček, který si vybral naše předky společně se Vsetínem k reprezentaci Valašska. V roce 1970 vznikla z iniciativy učitele a zapáleného vlastivědného pracovníka Jana Boháče národopisná skupina Ondřejník. Navázala na odkaz tanečních skupin a hudeckých i cimbálových muzik, které působily ve vesnicích okolo Ondřejníků v Beskydách. O sedm let později si tanečníci a muzikanti zvolili název Valašský vojvoda, inspirováni životem a činy někdejších vůdců valachů a správců salaší. Na tehdejším Hukvaldském panství sídlili po 200 let valašští vojvodové z rodu Krpců a Žáčků právě v Kozlovicích. Soubor zpracovává zvyky, tance a písně ze severního Valašska, lašsko-valašského i moravsko-slovenského pomezí. Čerpá ze sbírek Františka Sušila, Františka Bartoše, Leoše Janáčka, Antonína Pustky, Vincence Sochy, Rudolfa Jandy, Věry Šejvlové… Bohatý odkaz nachází u Anežky Šenkové z Měrkovic, manželů Kalusových, Marie Tobolové, Žofky Havlové z Kozlovic a dalších nositelů tradic.

Soubor lidových písní a tanců Ostravica Frýdek-Místek
V roce 1960 přivedli soubor, tehdy Ondráš, později Ostravica, do Místku Jindřich Krupa, Pavel Goluch a Věra Šimková – sběratelka lidového umění, choreografka a dlouholetá umělecká vedoucí. Repertoár soubor vytváří převážně zpracováním originálních materiálů, získávaných průzkumem, a zaznamenáváním původního lidového umění.Umělecký odkaz Věry Šimkové a vynikajícího cimbalisty a hudebního upravovatele Vladislava Turka jsou základem pro novou choreografi ckou a muzikantskou tvorbu. Diváci a posluchači si z vystoupení souboru odnášejí nejen vzpomínky na tradice regionu, ale také zážitek z životních příběhů. Ostravica uchovává kulturu z kraje hudebního skladatele Leoše Janáčka – z oblasti horského Lašska v podhůří Beskyd, a také moravsko-slovenského pomezí. Téměř 70 členů souboru tvoří dospělí tanečníci, děti z Malé Ostravice (od roku 1996) a muzikanti z cimbálové muziky Ostravica. Děti tančí v jedné věkově smíšené skupině. Členové Malé Ostravice vystupují jak samostatně, tak na společných akcích s dospělými.

Předprodej vstupenek od 4. 11. 2015 v Beskydském informačním centru v Místku.

Zdroj: Zdeněk Tofel