Aktuality

Veseléto: Koncerty, festivaly a divadlo pod širým nebem

Veseléto: Koncerty, festivaly a divadlo pod širým nebem

Prázdniny ve Frýdku-Místku je každoročně veselé. Po celé léto se ve městě konají akce různých žánrů, ze kterých si vybere každý. Program je bohatý a žánrově pestrý. Akce se konají v různých částech města, od náměstí, přes parky až po areály bývalých textilek. Každou středu a pokaždé jinde je připraveno i promítání pod širým nebem a chybět nebudou ani nedělní promenádní koncerty v parku u řeky Ostravice. Za námi je již výroční 25. ročník Mezinárodního folklórního festivalu, tento týden je v plném proudu multižánrový festival Sweetsen Fest. Dalšími významnými akcemi, na které se pod hlavičkou Veseléto můžete těšit, jsou FM City Fest a Jazz ve městě, které zavedou do netradičních prostor frýdeckomísteckých textilek. Chybět nebude ani Pivopění, divadelní festival Odpoutaná scéna, Muzikantské žně a stálice Veseléta gastrofestival Frýdek≈Místek plný chutí a XI. Beskydské rekordy. Celé Veseléto pak uzavřou poslední prázdninový víkend Historické slavnosti. Program Veseléta: St 19. 6. – Ne 23. 6. Sweetsen fest 019 - 16. ročník stadion TJ Slezan, Hospůdka u Arnošta, textilka Slezan (ul. Těšínská) a další Pořádá: Pod Svícnem, Hudební klub Stoun, Kultura F≈M Pá 12. 7. – So 13. 7. FM City Fest textilka Slezan (ul. Staroměstská) pořádá: Evolution Brothers Čt 25. 7. – So 27. 7. Jazz ve městě textilka Slezan (ul. Těšínská) pořádá: Kultura F≈M So 3. 8. Pivopění textilka Slezan (ul. Těšínská) pořádá: Kultura F≈M Čt 8. 8. – So 10. 8. Odpoutaná scéna - divadelní festival sady Bedřicha Smetany, Nová scéna Vlast, Faunapark a další pořádá: Kultura F≈M Pá 16. 8. – So 17. 8. Muzikantské žně Sokolík pořádá: Pavla Walková So 17. 8. F≈M plný chutí a XI. Beskydské rekordy park Pod Zámkem pořádá: TIC F≈M So 24. 8. – Ne 25. 8. Historické slavnosti Zámecké náměstí, park Pod zámkem pořádá: Kultura F≈M Ne 5. 7. – Ne 25. 8. Promenádní koncerty sady Bedřicha Smetany pořádá: Kultura F≈M St 12. 6. – St 28. 8. Kino na výletě Frýdek-Místek pořádá: Kultura F≈M
více informací
DARUJ F≈M: I Vy rozhodujete

DARUJ F≈M: I Vy rozhodujete

Statutární město Frýdek-Místek spustilo v květnu nový program Daruj F≈M určeného na podporu vybraných veřejných sbírek konaných na území Frýdku-Místku, do něhož se mohou zapojit organizace, které se snaží získat peníze na prospěšný účel. Statutární město Frýdek-Místek podpoří veřejné sbírky, které budou ve prospěch jeho občanů, jeho území nebo jeho blízkého okolí, stejnou částkou, jakou se podaří vybrat od dárců. V tuto chvíli již běží první sbírka na opravu evangelického kostela. Novogotický kostel Československé církve evangelické stojí na návrší nad Frýdkem a tvoří jednu z významných dominant města. Díky typickému režnému zdivu ho místní znají spíše jako červený kostel. Další informace k programu Daruj F≈M najdete na webu www.darujfm.cz
více informací
Sweetsen Fest oslaví 80 let ZUŠ Frýdek-Místek

Sweetsen Fest oslaví 80 let ZUŠ Frýdek-Místek

Ve středu 19. června začíná v pořadí již 16. ročník největšího multižánrového festivalu Sweetsen Fest. Festival se letos propojí se Základní uměleckou školou ve Frýdku-Místku, která si připomíná osmdesáté výročí svého založení. Akce se rovněž obrazně vrací ke svým původním kořenům a unikátní myšlence lokální benefice „Frýdek-Místek sobě“. Základní umělecká škola Frýdek-Místek za svých 80 let existence vypustila do světa spoustu skvělých hudebníků a je pomyslnou kolébkou velké části účinkujících. Navíc mezi účinkujícími jsou tak jen soubory a osobnosti s vazbou na Frýdek-Místek a všichni vystupující umělci se vzdávají nároku na honorář. Neméně důležitý je však charitativní podtext festivalu, kdy diváci sice mají tradičně vstup zdarma, ale mohou přispět a také přispívají v samostatných finančních sbírkách pro místní humanitární organizace. Pět intenzivních festivalových dnů bude nabito pestrým programem na deseti samostatných scénách. Program festivalu se jako každoročně rozšíří i programově a poslední den, tedy 23. června ve Faunaparku, bude věnován zejména přednáškám, diskuzím a workshopům s inspirativními lidmi věnujících se často vzdělávání a práci s dětmi a mládeží. Nová část programu ponese název SWEET TALKS, ale nenechejme se zmást, často zazní i hořká pravda. Program koncepčně a dramaturgicky připravuje pedagog, matematik Tomáš Chrobák, autor populárního projektu Víkendová škola hrou a aktuálně vítěz české odnože Global Teacher Prize pro nejinspirativnějšího učitele. Zahájení festivalu proběhne ve středu 19. června v bývalé textilní tkalcovně společnosti Slezan a bude věnováno Základní umělecké škole a jejímu výročí. Během komponovaného večera bude k vidění např. reprezentativní výstava prací žáků výtvarného oboru a hlavní částí programu bude vystoupení Symfonického orchestru Frýdek-Místek. O den později bude připraven program v divadelním klubu D.N.A. ve Faunaparku, taneční program v parku pod zámkem a odehrají se i první koncerty U Arnošta. Hlavní část programu pak vypukne v pátek a v sobotu 21. a 22. června na pěti samostatných scénách v prostorách frýdeckého stadionu. Areál, který obsáhne hlavní Pod Svícnem Stage, Stoun Stage, Pavlač šapitó, Busking Stage a komorní scénu U Arnošta, letos čekají změny například v podobě nového umístění hlavních pódií, stovek nových míst k sezení ve velkokapacitních stanech i většího komfortu, pohodlí, technických a organizačních vychytávek pro návštěvníky. Tradiční součástí bude samozřejmě i bohatý doprovodný dětský program. Komu pomůže Sweetsen Fest v roce 2019 a kdy můžete přispět? Charita Frýdek-Místek - veřejná sbírka ve středu 19. a čtvrtek 20. června 2019, zahájení - tkalcovna Slezan, Park pod zámkem, U Arnošta, Frýdek. Dobrovolnické centrum ADRA - veřejná sbírka v pátek 21. června 2019, stadion TJ Slezan, Frýdek. Podané ruce - veřejná sbírka v sobotu 22. června 2019, stadion TJ Slezan, Frýdek.   Program festivalu a další informace naleznete ZDE.
více informací
TIP na výlet - Kaplička v Hájku

TIP na výlet - Kaplička v Hájku

Kaplička V Hájku je jedním z turistických lákadel města s dlouhou a zajímavou historií, která sahá až do 18. století. Lidé, kteří se účastnili procesí k Panně Marii Frýdecké, většinou neopomenuli navštívit "Hájek". Místo dostalo své pojmenování podle bývalého arcivévodského lesa, v němž se nacházela studánka, ke které směřovali poutníci od baziliky Navštívení Panny Marie. Tito lidé věřili, že voda ze studánky má zázračnou moc. Každý se napil, omyl se ve "svaté" vodě a nabral si ji do lahvičky domů jako dárek z pouti. Turistické informační centrum v těchto dnech dokončilo také inovaci informační cedule o Kapličce v Hájku, která se nachází přímo u autobusové zastávky Lískovec, Hájek. O kapličce a o zázračné moci zdejšího pramene se návštěvníci dozví v české, anglické a polské mutaci. Sběratelé si mohou rovněž v Turistickém informačním centru Frýdek≈Místek zakoupit turistickou známku No. 1512 – kaplička V Hájku a turistickou vizitku CZ 2155 – kaplička V Hájku.
více informací
Vydejte se s námi zpátky do minulosti. Tentokrát do dob, kdy byl ve Frýdku-Místku na vzestupu textilní průmysl

Vydejte se s námi zpátky do minulosti. Tentokrát do dob, kdy byl ve Frýdku-Místku na vzestupu textilní průmysl

Turistické informační centrum Frýdek≈Místek po první letošní úspěšné komentované prohlídce po historické části Frýdku s vévodkyní sasko-těšínskou Marii Kristinu Habsbursko-Lotrinskou zavede opět do minulosti. Tentokrát do 19. a 20. století, kdy ve Frýdku-Místku byl na vzestupu textilní průmysl. Průvodkyně Kateřina Švarcová seznámí v neděli 23. června 2019 zájemce s vývojem textilnictví v moravskoslezském dvojměstí. To mělo na život ve městě velký vliv, jak na architekturu města, tak i na běžný život občanů. „Na tehdejší život ve Frýdku-Místku se podíváme z obou stran mince. Na život dělníků, bez nichž by manufaktury nemohly fungovat, a na jejich samotné majitele, bez kterých by zase tehdejší podniky nemohly vzniknout,“ přibližuje Kateřina Švarcová. Textilní průmysl v celém regionu má velmi dlouhou tradici, jež svými kořeny sahá mnohem dál než pouze do 16. století, kdy soukenické cechy v obou městech obdržely artikule od své vrchnosti. „Tkalcovský stav či kolovrat byl součástí většiny domácností; zatímco v letních měsících hospodáře zaměstnávaly sezónní práce na poli, přes zimu to bylo vytváření textilií. Hotové výrobky se prodávaly na výročních trzích nebo byly od drobných vesnických tkalců skupovány obchodníky,“ dodává Švarcová. Komentované prohlídky Po stopách textilek jsou jedny z nejatraktivnějších prohlídek, které informační centrum pořádá. „Jezdí na ně jak lidé z okolí, tak také místní občané, kteří si přijdou zavzpomínat na časy, které v textilních továrnách prožili. Ve Frýdku-Místku snad nebyla rodina, ve které by alespoň jeden její člen v tehdejším podniku Slezan nepracoval,“ říká ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná. Zájemci o komentovanou prohlídku se sejdou v neděli 23. června 2019 na místeckém náměstí Svobody v 9.00 hodin. Prohlídka se koná za každého počasí. Vstupné ZDARMA. Další komentované prohlídky v roce 2019: 3. 7. 2019 – Po stopách frýdlantské litiny a smaltu 7. 9. 2019 – Nezapomenutý Místek 19. 10. 2019 – Tajemství frýdeckého hřbitova 18. 12. 2019 – Zažij příběh Vánoc
více informací
TIP na víkend

TIP na víkend

Kam vyrazit o tomto víkendu ve Frýdku-Místku?    Mezinárodní folklórní festival  Od úterý 11. června se ve Frýdku-Místku koná Mezinárodní folklórní festival. Od pátku do neděle pak všechny čeká třídenní vyvrcholení celého festivalu. Taneční soubory z celého světa roztančí v pátek a v sobotu místecké náměstí Svobody a v neděli pak vše završí Galakoncert v kině P. Bezruče.  A navíc, festival letos slaví již 25 let. Tak to přijďte s nimi oslavit! Program festivalu zde.    FMSPORTFEST  Letos poprvé se na přehradě Olešná uskuteční nový festival sportu, který se rozšířil ze stálice INLINE 24. FM SPORT FEST má pro vás připravené víkendové menu v podobě - Brusle, Triatlon, Kolo, Běh a Koloběžky. K tradičním kolečkovým bruslím a horským kolům na 24 hodin letos přibude nově i běh, triatlon a koloběžky. Navíc triatlon bude snad i tím nejtěžším závodem v Evropě. Závody přivítají na svém startu jak profesionální sportovce, tak i ty rekreační a děti. V sobotu v 5 hodin ráno odstartuje Grizzlyman, v 10 hodin dopoledne Olešnárun na 5 km. K dalším méně náročným bude patřit taky krátký závod horských kol a běh jednotlivců. Připraven je i triatlon pro všechny Pandaman, který zahrnuje 0,5 km plavání v Olešné, 15 km trasu na kole a běh na 5 km. Festival uzavřou v neděli dětské in-line závody a hobby závody na koloběžkách. Další informace zde.  
více informací
Letní sezóna změní otevírací dobu poboček TIC F≈M

Letní sezóna změní otevírací dobu poboček TIC F≈M

S nadcházející turistickou sezónou mění Turistické informační centrum Frýdek≈Místek svou otevírací dobu. Od 15. června do 15. září budou pobočky otevřeny následovně:  Pobočka Frýdek, Zámecké náměstí 1257 Pondělí    8.00 - 12.30,  13.00 - 16.30 Úterý 8.00 - 12.30,  13.00 - 16.30 Středa 8.00 - 12.30,  13.00 - 16.30 Čtvrtek 8.00 - 12.30,  13.00 - 16.30 Pátek  8.00 - 12.30,  13.00 - 16.30 Sobota 9.00 - 12.30,  13.00 - 16.00 Neděle 9.00 - 12.30,  13.00 - 16.00   Pobočka Frýdlant nad Ostravicí, Hlavní 1755 Pondělí    8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 Úterý 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 Středa 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.30 Čtvrtek 8.00 - 12.00, 12.30 - 17.00 Pátek 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.30 Sobota 8.00 - 13.00     Pobočka Místek, náměstí Svobody 6 zůstává beze změn.
více informací
Frýdek≈Místek hledá opět po roce ten nejlepší štrúdl

Frýdek≈Místek hledá opět po roce ten nejlepší štrúdl

Gastrofestival Frýdek≈Místek plný chutí se nezadržitelně blíží a vy máte už nyní příležitost se přihlásit do soutěže o nejlepší štrúdl. Pokud si myslíte, že pečete ten nejlepší štrúdl, a je jedno, zda slaný nebo sladký, přihlaste se prostřednictvím formuláře na webu www.fmplnychuti.cz. Poté stačí v sobotu 17. srpna 2019 přinést vlastnoručně upečený štúdl na gastrofestival Frýdek≈Místek plný chutí a XI. Beskydské rekordy do parku Pod Zámkem, a počkat na verdikt odborné poroty, ve které i letos zasedne herečka a nadšená kuchařka Markéta Hrubešová. “Hodnotit budu podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Stejně jako loni. Ale nebylo to tedy vůbec lehké. Všechny štrúdly jsem ochutnala a všechny byly opravdu výborné. Tam pak hrají roli už skutečně jen malé detaily. A taky to, že každý z porotců má trochu jinou chuť a tudíž preferenci. Ale držím palce všem a už se moc těším,” říká Markéta Hrubešová. Porota v každé kategorii vyhlásí tři vítěze, kteří obdrží hodnotné ceny, které se hodí do každé kuchyně. A jakému štrúdlu dává přednost sama Markéta Hrubešová? “Nejraději mám asi klasický jablkový se skořicí a oříšky. Těsto může být listové nebo i tažené, nicméně mám ráda hooodně náplně. Na druhém místě by se u mě asi umístil makový s višněmi. Ale je pravda, že takový špenátový se sýrem taky není od věci... Mám zkrátka ráda asi všechny, když jsou s láskou připravené.” Takže možná malý tip, čím oslovit porotu. Pravidla soutěže, recepty z předchozích ročníků a formulář k přihlášení najdou zájemci na webu www.fmplnychuti.cz Vítězné štrúdly z roku 2018: Krůtí závin s medvědím česnekem a čubricou od Ivety P. - nejlepší slaný štrúdl 2018  Ingredience: Listové těsto, krůtí játra, medvědí česnek, 45% uzený sýr Eidam, cibule, sádlo, bulharské koření, sůl  Postup: Nejdříve si uděláme krůtí játra, která si na struhadle nastrouháme. Dvě cibule nakrájíme a osmahneme na sádle. Přidáme játra a okořeníme bulharským kořením a solí. Za 5 minut sundáme z ohně. Necháme trochu vychladnout. Mezi tím si rozválíme listové těsto. Na těsto poklademe sýr. Na sýr dáme osmažená játra a medvědí česnek, který jsme najemno nasekali a podusili na troše másla. Zavineme, pomažeme vajíčkem a pečeme na 180 stupňů, cca 15-20 minut.  Jablečný z@vináč od Dominiky M. - nejlepší sladký štrúdl 2018  Ingredience:  Listové těsto, jahodová marmeláda, strouhanka, 500 g tvaroh, 2 žloutky, 1 vanilkový cukr, 5 jablek,  1 skořicový cukr, máslo  Postup:  Rozválíme si listové těsto, uprostřed podélně potřeme marmeládou, potom trošku posypeme strouhankou. V misce rozmícháme tvaroh s jedním žloutkem a vanilkovým cukrem a pak to cele rozetřeme podélně na marmeládu. Na to dáme nastrouhaná jablka a posypeme skořicovým cukrem. Smotáme a potřeme žloutkem s trochou másla. Dáme péct na 180° do zlatova. 
více informací
TIP na víkend

TIP na víkend

Kam vyrazit o tomto víkendu ve Frýdku-Místku? S dětmi za záchrannými složkami, dospělí pak za vínem. Frýdeckomístecké Vinopitie Areál bývalé tkalcovny na Těšínské ulici přivítá v sobotu 8. června první ročník festivalu vína, na kterém se představí celkem 15 českých i zahraničních vinařů. Součástí festivalu bude i připraven i bohatý doprovodný program, ve kterém přestaví například Funky Beat, Šajtar a spousta dalších. Vstupenky lze zakoupit na místě za 200,-Kč. Každá vstupenka bude zařazena do slosování o pobyt pro 2 osoby na víkend ve vinném sklepě Dvůr pod Starýma Horama. Den s IZS Letos se Den s integrovaným záchranným systémem uskuteční netradičně na přehradě Olešná. V sobotu 8. června od 14.00 hodin tady předvedou hasiči, policisté, strážníci, zdravotníci a členové dalších složek svou práci a zručnost. Pro zájemce budou připraveny také ukázky záchranářské techniky a bohatý doprovodný program. Spolu s hasiči se budou moci děti svézt v červených záchranářských člunech a dají jim také možnost vyzkoušet si, jak těžké je ovládat člun lidskou silou pomocí pádel. Středisko volného času Klíč pak bude mít pro děti připraveny hry a soutěže.   Ilustrační foto: www.picjumbo.com
více informací
TIP na výlet - frýdecký zámek

TIP na výlet - frýdecký zámek

Vydejte se za kouzlem poznání tradic, historie, umění a přírody na zámek uprostřed města Frýdku pod beskydskými horami. Dominanta města Frýdku-Místku, frýdecký zámek, dříve bránící město na hranici mezi Moravou a Slezskem, stojí nad řekou Ostravicí již od 14. století, kdy střežil kupeckou stezku. Poznáte zde tradice, osobnosti, historii, umění a přírodu rázovitého kraje Beskyd. Kromě zámeckých komnat, mezi nimiž je chloubou rekonstruovaný Rytířský sál a kaple sv. Barbory (patronky horníků), má v zámeckých prostorách své místo i Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o., které spravuje zdejší muzejní sbírky. Z prohlídkových tras můžeme doporučit Zámecký okruh, expozice Frýdek a Místek a Frýdek-Mariánské poutní místo. Souběžně probíhají i různě zaměřené výstavy. V nejbližší době se můžete vrátit v čase do dob rodu Habsburků, kteří plných 120 let frýdecký zámek vlastnili. Výstava nabídne zachované autentické části vybavení frýdeckého zámku, fotografie a litografie z 19. století. Přiblíží držitele zámku z rodu Habsburků a seznámí nás s prací kanceláře stavební správy Těšínské knížecí komory, řízené architektem A. T. Prokopem. Zbylý čas můžete s rodinou strávit v zámeckém parku, kde si můžete zahrát Questing. Jedná se o populární poznávací hru, kterou může hrát kdokoli – jednotlivci i rodiny s dětmi. Jde o to, užít si trochu zábavy a také se něco nového dozvědět. Navíc – tato hra je zcela zdarma! Další informace k frýdeckému zámku naleznete na webu www.muzeumbeskyd.com
více informací
Sezóna na letním aquaparku je zahájena

Sezóna na letním aquaparku je zahájena

Letní aquapark Olešná patří mezi největší na Moravě a láká přes léto tisíce turistů. Letošní sezónu zahájil v sobotu 1. června. Aquapark s úžasným výhledem na přilehlé Beskydy a Lysou horu bude v provozu dle počasí až do září. V areálu najdete relaxační bazén, plavecký bazén, dětský bazén, dojezdový bazén, dva velké tobogány o délce 80 m, skluzavku se třemi dráhami o délce 20 m, vodopád, vodní hřib, chrlič, vodní dělo, proudový kanál, masážní trysky, lehátka, vodního ježka, perličkovou koupel a šplhací síť, nebo hřiště na volejbal, nohejbal a beachvolejbal. Otevírací dobu naleznete ZDE. V chladnějším počasí či v jiném ročním období navštivte jeho krytou variantu, kde ani zde nepřijdete zkrátka. Krytá část totiž nabízí svým návštěvníkům hlavní bazén, který je konstruován jako rekreační s množstvím atrakcí (obří tobogán, divoká řeka, vodní chrliče a děla atd.). Pro nejmenší návštěvníky je připraven dětský nerezový bazén v samostatné odhlučněné zóně. Můžete využít také saunový svět a masáže. Rekreační oblast Olešná ale nenabízí pouze koupání v aquaparku. Celou přehradu Olešná lemuje 4,5 km dlouhá inline stezka. Celoročně se zde prohání řada příznivců aktivního trávení volného času, jako je in-line bruslení či cyklistika. Okruh je vhodný, ale i pro procházky s kočárkem, které vám zpříjemní krásná příroda a výhledy na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd – Lysou horu. Spoustu zábavy si užijete i v okolí vodní plochy, kde je možnost zapůjčení šlapadel, paddleboardů, loděk, elektroloděk, koloběžek nebo elektrokol. Najdete zde také universální hřiště pro míčové hry, venkovní pingpongové stoly, venkovní šachový stůl, hřiště pro pétanque i beach volejbal, dětské hřiště s pískovištěm. Přímo pod aquaparkem se nachází multifunkční hřiště, které je určeno všem bez rozdílu věku. Pro děti jsou připraveny různé průlezky, houpačky, žebříky, lanové sítě, rotační kláda nebo hrazdy různých výšek. Naleznete zde také pískoviště s balančním prvkem a stínící plachtou ve tvaru rybářské sítě. Na své si přijdou také odrostlejší děti nebo i dospělí. Jsou zde pro ně nachystány velké houpačky, houpací lana, lezecké stěny a lanová dráha dlouhá 50 m. Veškeré aktivity v rekreační oblasti Olešná najdete na webu www.olesnafm.cz
více informací
TIP na víkend

TIP na víkend

Kam vyrazit o víkendu ve Frýdku-Místku? Přijďte se s dětmi k nám pobavit nebo si zasportovat! Den dětí s dinosaury První červnové sobotní odpoledne bude patřit dětem a jejich velkému svátku. Na dětském dni s dinosaury v sadech Bedřicha Smetany budete narážet na tyto pravěké tvory na každém kroku. Děti bude na pódiu bavit pohádkový dinosaurus Barney, mezi záplavou skákacích hradů bude obrovská nafukovací atrakce Jurský park. Kdo bude mít chuť, nechá se ozdobit tematickým malováním na obličej nebo dočasným tetováním a kdo rád vyrábí, odnese si z dílniček v Nové scéně Vlast vlastnoručně vyrobenou dinosauří hračku. A hlavně nás čeká speciální dinosauří překvapení! Z pódia zazní chytlavé melodie indie popové kapely Noemiracles z Třince. Spoustu energie děti vybijí na vystoupení spojeném s interaktivním tanečním workshopem frýdeckomístecké skupiny Dancepoint. Odpočinou si pak v klidové zóně, v sále Kina Vlast, u promítaného animovaného filmového pásma nebo na komentovaných prohlídkách promítací kabiny. Milý zážitek budou mít děti z projížděk na ponících, krmení zvířátek v ohrádce nebo setkání s ptačími svěřenci sokolníků. Dvě náměstí, jeden běh Běh mezi náměstími je sportovní akce určená široké veřejnosti, od předškolních dětí až po seniory. Hlavní závod startuje v neděli 2. června v 11.00 hodin z místeckého náměstí Svobody a povede na Zámecké náměstí do Frýdku. Délka trasy je 5 km. Hlavnímu závodu budou předcházet závody pro děti a mládež. Registrace do závodu je možné podat minimálně 20 minut před startem dané kategorie.
více informací