Městská policie Frýdek-Místek začala v pondělí 9. dubna s pravidelným značením kol syntetickou DNA.

Značení kol bude probíhat každé pondělí v Kontaktním centru prevence v Křížovém podchodu v Místku. A co budete pro značení potřebovat?

- naprosto čisté a suché jízdní kolo (koloběžka), nebo invalidní vozík
- občanský, nebo obdobný hodnověrný doklad
- doklad o nabytí věci (lze nahradit vypsáním formuláře čestného prohlášení přímo u nás)
- souhlas se zpracováním osobních údajů a vložení do databáze.