Také díky Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje můžeme zorganizovat tuto akci, který nám poskytl individuální dotaci. Vážíme si toho!