Na sídliště Riviéra by mohla v budoucnu vést z centra Místku cyklostezka, která by měla odvést cyklisty z frekventované komunikace Frýdlantská a nabídnou jim bezpečnou jízdu a spojení se sídlištěm. Vše je nyní ve fázi záměru.

K tomuto tématu máte možnost se také vyjádřit, pomoci navrhnout řešení, které by bylo přijatelné jak pro chodce, tak i pro cyklisty a odpovídalo představám občanů.

Cyklostezka má vést po již vybudovaných chodnících, které jsou dostatečně široké pro to, aby část z nich mohla sloužit pro bezpečnou přepravu cyklistů. O trase je již rozhodnuto, povede od křížového podchodu U Vykopnutého kolem základní školy a bývalého střediska Jadran až k nábřeží Ostravice.

Dotazník můžete vyplnit zde.