Městská policie Frýdek≈Místek opět značí po zimní pauze kola syntetickou DNA.

Značení kol bude probíhat každé pondělí v Kontaktním centru prevence v Křížovém podchodu v Místku vždy od 8.30 do 12.00 hod. a od 13.00 do 17.00 hod.

A co budete pro značení potřebovat?
- naprosto čisté a suché jízdní kolo (koloběžka), nebo invalidní vozík,
- občanský, nebo obdobný hodnověrný doklad,
- doklad o nabytí věci (lze nahradit vypsáním formuláře čestného prohlášení přímo v kontaktním centru),
- souhlas se zpracováním osobních údajů a vložení do databáze.

Během letních prázdnin se značení kol nekoná.