Kalendář akcí

ProtimluvFEST 2021

Od: sobota 23 říjen 2021 18:00
Do: sobota 23 říjen 2021


Matyás Sirokai (HU), Jaromír Typlt (CZ), Robert Svoboda (CZ)
Prostřednictvím slova i zvuku vidět do společenství těl. Beseda, čtení a společná performance maďarského básníka a perkusisty a českého básníka známého svými zvukovými experimenty s hláskami i slabikami slov Z maďarštiny tlumočí a slovem provází Robert Svoboda. Vstup zdarma

Mátyás Sirokai (*1982)
Básník, hráč na perkuse (vystudoval Hudební akademii Ference Liszta v Budapešti, obor bicí nástroje). Vystupoval mimo jiné i s mezinárodně proslulým souborem Amadinda Ütőegyüttes (Amadinda Percussion Group), spolu s tímto souborem se představil např. v Praze v rámci festivalu Pražské jaro 2011. Spolupracoval rovněž s festivalem Ostravské dny, na kterém provedl nejen díla rezidentních skladatelů festivalu, ale řady děl klasiků současné artificiální hudby. Jako básník publikuje od roku 2004 v různých maďarských časopisech. Od roku 2008 mu vyšly čtyři básnické sbírky: Pohárutca (Sklenicová ulice), 2008; A beat tanúinak könyve (Kniha svědků beatových), 2013; A káprázatbeliekhez (Těm, co v přeludu), 2015. Zatím poslední Sirokaiho knížka vyšla pod názvem Lomboldal (Listráň) na jaře 2020.

Jaromír Typlt (*1973)
Esejista, básník, performer, výtvarný kurátor a editor se po studiích české filologie a filozofie na UK na čas věnoval kurátorství malých galerií v Liberci. Jako básník debutoval na počátku devadesátých let, za soubor poezie Ztracené peklo (Český spisovatel 1994) získal Cenu Jiřího Ortena. Zároveň psal kratší prózy (Pohyblivé prahy chrámů, Mladá fronta, 1991, Opakem o překot, Host 1996). Další období bylo završeno knihou Stisk (Torst, 2007), která tvoří jakýsi souhrn všech dosavadních básníkových textů, jež autor během let proměňoval v různých výtvarných, jevištních, zvukových či filmových zpracováních. Od roku 2009 se toto směřování dále rozvinulo ve společných hudebně-literárních improvizacích s Michalem Ratajem Škrábanice, které dvakrát zazněly i v Ostravě a vyšly také na CD (2014). Naopak zatím poslední Typltova kniha Za dlouho (Argo, 2016) se téměř překvapivě omezuje výhradně na básně. S Mátyásem Sirokaiem autor vystoupil v České republice poprvé v roce 2019 v Praze.

Robert Svoboda (*1956, Praha)
překladatel, tlumočník, redaktor, publicista. Na Filozofické fakultě UK v Praze a na budapešťské univerzitě ELTE vystudoval obor maďarský jazyk a literatura. Po ukončení studií v roce 1980 se usadil v Maďarsku a pracoval jako novinář v psaném tisku a více než deset let v zahraničním vysílání Maďarského rozhlasu. Paralelně s tím však působil i jako překladatel a tlumočník. Od počátku devadesátých let je na volné noze. Za českou verzi románu Harmonia caelestis od Pétera Esterházyho získal v roce 2014 ocenění v soutěži Magnesia Litera a Cenu Josefa Jungmanna za nejlepší literární překlad

 

Místo konání:
Svatojánská věž
Dolní , 73801 Frýdek-Místek