Kalendář akcí

SPLAVI/0 - výstava ilustrátorů

Od: sobota 17 září 2022
Do: neděle 16 říjen 2022


Vernisáž výstavy: SPLAVI/0 - výstava ilustrátorů // Eva Jaroňová / Uutěrky - Pavla Krkošková Byrtusová, Martin Krkošek/ Tomáš Motal / Kateřina Čupová

Provizorium Záložna | budova bývalé Moravia banky 1. patro, vždy Út – Pá 16.00 – 18.00, So 10.00 – 17.00 / po domluvě možné zhlédnout ve všední dny v čase 13.00 – 16.00, kontakt: Karin Šrubařová, tel. 777 966 766  | Vstup zdarma

Letošní výstavou SPLAVI/0 bychom chtěli směřovat k založení festivalu, který bude každoročně uvádět současnou ilustraci a práci malých nakladatelství, tak jak se s ní můžeme setkat v praxi v širokém spektru formátů, jak se rozvíjí z potřeby reagovat na technologický posun nebo naopak v tendencích, které vedou zpět k rozvíjení řemesla a uchování výstupů v materiálu. Pro letošní úvod jsme se rozhodli zachovat komorní charakter a oslovit autory, kteří jsou místně nebo jinak osudem propojeni s regionem. Součástí výstavy bude živý program v podobě workshopů, diskusí nebo prezentací. // Název výstavy vychází z označení "spláví" užívaného pro různorodý materiál plující na vodě, často je to dřevo, kusy keřů, větve a odštěpky, které jsou důležitou součástí ekosystému, ale zároveň může jít i o materiál z rozpadlých staveb, hrází nebo třeba odpad z břehů. V tomto kontextu nás zajímají cesty a výstupy, které postupně v čase vyplynou z činnosti a života tvůrců, ať už se vyjeví jako nosné nebo vyústí ve slepou uličku, ale mohou být životadárné pro další tvorbu.

"Eva Jaroňová je vizuální umělkyně pocházející z Valašska, žijící v Brně. Vystudovala na Fakultě výtvarných umění v Brně (ateliér environment), absolvovala studijní stáže ve Varšavě a Reykjavíku.
Její ilustrace, objekty a instalace jsou ovlivněny ekologií, feminismem a psychologií. Využívá černý humor a testuje hranice kontroverze. Vážná témata staví do opozice vůči svému infantilnímu kreslířskému stylu.
Eva vydala několik zinů a autorských knih. Rovněž přispívala do umělecky zaměřených časopisů. V poslední době se věnuje také textilní tvorbě a designu textilu."

 

Místo konání:
budova bývalé Moravia banky
,