Kalendář akcí

Nordická sezóna

Od: středa 25 leden 2023
Do: středa 25 leden 2023


Cyklus besed, výstav a filmů se severskou tematikou.

18.1. – 15.2.
výstava
Výstava severských jazyků galerie kina Vlast | Vstup zdarma | v běžných provozních hodinách
Výstava atraktivní formou přibližuje hlavní i minoritní jazyky, kterými se mluví na severu Evropy. Krátké texty shrnující nejrůznější zajímavosti doplňují příklady kuriózních idiomů, přísloví nebo dalších jazykových perliček, tematické humorné kresby a fotografie. Projekt je podpořen Fondy EHP. Na vzniku výstavy a webových stránek se podílel Skandinávský dům, texty připravili čeští odborníci věnující se daným jazykovým oblastem.

18.1. – 15.2.
výstava
Česko v Arktidě / Arktida v Česku foyer kina Nová scéna Vlast | Vstup zdarma | v běžných provozních hodinách
Výstava představuje úspěchy severských a českých vědců při výzkumu Arktidy, společné česko-arktické výzkumné, vzdělávací a kulturní projekty a aktivity v Česku a v Arktidě, přibližuje výuku severských jazyků a přednášky o původních obyvatelích Arktidy na Karlově univerzitě, roli „Norských fondů“ aj.

18.1. – 15.2.
výstava
Julius Payer / Expedice na severní pól
foyer kina Nová scéna Vlast | Vstup zdarma | v běžných provozních hodinách
Výstava knižních ilustrací a kopií obrazů Julia Payera, největšího arktického badatele pocházejícího z českých zemí a nejslavnějšího malíře polárních krajin vůbec.

21. 1., 15.30
Česko v Arktidě / Arktida v Česku - přednáška PhDr. Ing. Zdeňka Lyčky a Prof. Josefa Elstera
přednáška Nová scéna Vlast | Vstupné: 150 Kč
Víte, že Česká republika požádala v prosinci 2020 o přiznání statusu pozorovatele v Arktické radě? Říká Vám něco misie Moravských bratří v Grónsku a česká arktická vědecká infrastruktura na Špicberkách? Víte, co arktického se v nejbližší době chystá na českém knižním trhu? Pokud ano, neváhejte a přijďte!

Čeští vědci, pracující na Stanici Josefa Svobody, provádějí velmi intenzivní výzkum změny klimatu a důsledků tání mořských a suchozemských ledovců. Ve spolupráci s arktickými a dalšími zahraničními partnery se snaží najít odpověď na otázky, jak arktický ekosystém reaguje na globální oteplování a jak globální oteplování ovlivňuje lidskou činnost. Arktický festival, věnovaný české a arktické vědě a kultuře, hraje velkou roli v popularizaci Arktidy u české veřejnosti. Jeho hlavním cílem je prohlubování již existujících kontaktů mezi českými a arktickými vědci a umělci a navazování spolupráce mezi novými partnery. Odborná i laická veřejnost může díky festivalu proniknout do výsledků práce českých a severských odborníků v arktickém výzkumu a poznat společné kulturní a vědecké aktivity v Česku a v Arktidě.

21. 1., 17.00
Možnosti pohybu v lávovém poli (Mediated Motion in the Lava Field) | Dokumentární film o krajině na Islandu
film Nová scéna Vlast | Vstup zdarma | režie: Dan Merta, Jiří Straka | v anglickém znění s českými titulky | 27 min | s poděkováním za zapůjčení filmu GALERII JAROSLAVA FRÁGNERA
Kulturní krajina a veřejný prostor může být obohacen prostřednictvím realizace unikátních výtvarných a architektonických počinů, které zkvalitňují život nejenom místním komunitám, ale také zahraničním návštěvníkům. Architektonické prvky na pomezí architektury a umění s vysokou estetickou kvalitou přináší jiný pohled na krajinu, vytváří nové vazby a situace pro její vnímání.

21. 1., 17.00
Workshop pro děti - obrazy z mořských řas
workshop foyer kina Nová scéna Vlast | Vstup zdarma Výtvarný a haptický workshop pro děti vedený vizuální umělkyní Nikolou Brabcovou. Setkáme se se světem mořských řas, odhalíme možnosti jejich tvarů, charakter materiálu a pokusíme se sestavit obrazy jejich přirozeného prostředí a tajemných mořských tvorů. Nikola Brabcová se ve své tvorbě zabývá vrstvením obrazů a vytvářením instalací, ve kterých jsou důležité vztahy mezi jednotlivými subjekty více než samostatné artefakty.

21. 1., 18.30
Prof. Josef Elster - Bioprospekce v polárních oblastech
přednáška Nová scéna Vlast | Vstupné: 150 Kč
Arktida se pod tlakem klimatických změn stále mění a o důsledcích které s sebou přináší, víme stále velmi málo. Pro domorodé obyvatelstvo se jedná o život ohrožující situaci, proto by se měl výzkum zaměřit primárně na pomoc při řešení místních environmentálních problémů, zejména v osídlených oblastech. Paralelně přináší Arktida nové příležitosti pro průmyslový rozvoj. Pro snížení důsledků lidské činnosti na polární ekosystémy a zvýšení efektivity využívání místních zdrojů, se tak rozvoj technologické podpory lidského života stává jedním z celosvětově nejnaléhavějších úkolů budoucnosti. Rozvoj nízkoteplotní biotechnologie je pro českou vědu výzvou. Jako jednu z možných ekonomických aktivit, v propojení s původním obyvatelstvem, navrhujeme konstrukce fotobioreaktorů pro hromadné pěstování mikrořas.

 

Místo konání:
Nová Scéna Vlast
Hlavní třída 112, 738 01 Frýdek-Místek