Frydecki zamek

Pierwsze wzmianki o Frýdku pochodzą z pierwszej połowy XIV wieku, kiedy to został zbudowany gotycki zamek chroniący granicy między Morawą i Śląskiem. Dziś Frýdecký Zamek, siedziba Muzeum Beskidów Frydek-Mistek, oferuje zwiedzania wielu ekspozycji - Zwiedzanie zamku i okolic, Beskidy - przyroda i ludzie,Frydek i Mistek, Sanktuarium Maryjne, Memoriał Óndry Łysohorského.

Dnešní frýdecký zámek, sídlo Muzea Beskyd Frýdek-Místek, nabízí k prohlídce několik expozic - Zámecký okruh, Beskydy - příroda a lidé, Frýdek a Místek, Frýdek - Mariánské poutní místo, Památník Óndry Łysohorského. 

V roce 2019 se otevřela rekontstruovaná expozice Beskydy – příroda a lidé, která dokumentuje ve 13 místnostech historii a současnost lidí zdejšího regionu. Expozice je koncipována tak, že vás provede stejným způsobem, jakým lidé míří do hor. Díky novým interaktivním prvkům můžete rozeznávat například zvuky zvířat, nebo se dozvíte spoustu zajímavých informací z frýdeckomístecké a beskydské historie, etnografie, geologie, botaniky a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd. 

Společně s návštěvou zámku si na pokladně vyzvedněte i hrací kartu a vydejte se na 2 kilometry dlouhou trasu, na které je potřeba vyřešit 15 úkolů. Hledačka, která se jmenuje Okolo frýdeckého zámku cestička, zavede do tří zámeckých parků, kde si děti užijí spoustu zábavy a dozví spoustu nových informací.

Beskidy karty członkiem

Więcej fantastyczne doświadczenietutaj

Adres
Zámecké náměstí
Frýdek-Místek, 73801