Udzielenie Cieszyńska w lenno księciowi Kazimierzowi przez króla czeskiego Jana Lucemburka. Miast Frydek zostało założone w miejscu obecnym w okresie wkrótce
po tej dacie. Frydek miał jednak swojego poprzednika, osadę Jamnicę, jej dokładne położenie nie jest znane, pomimo że istnieje kilka teorii, które Jamnicę najczęściej lokują do obecnego katastru miasta Frydku-Mistku.