Socha sv. Jana Nepomuckého je na Mariánském náměstí umístěna teprve od devadesátých let 20. století, předtím se nacházela na Hluboké ulici. V prostoru před bazilikou je umístěno několik soch, které byly zhotoveny od 60. let 18. století do 1. poloviny 20. století.